Corona update 1 december 2021

In verband met het toenemende aantal besmettingen zijn we helaas toch weer genoodzaakt om 1,5 meter afstand te houden in de kerkdienst. U bent wel gewoon welkom om de kerkdiensten te bezoeken. Aanmelding vooraf is niet nodig. Er wordt geen qr-code e.d. gevraagd. Bij de deur zijn mensen aanwezig die u een plaats wijzen. Het advies is bij verplaatsingen een mondkapje te dragen en bij klachten thuis te blijven.

Vanaf 5 juli weer dienst in de Pelgrimskerk

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

We zijn dankbaar dat we vanaf zondag 5 juli als gemeente weer kunnen samenkomen in de Pelgrimskerk. Meer dan ooit beseffen we dat het een voorrecht is om gezamenlijk de Bijbel te openen, te bidden, muziek te maken en elkaar te ontmoeten.

We proberen zoveel mogelijk op vertrouwde en verantwoordelijke wijze de diensten te organiseren. In opdracht van de kerkenraad is hiervoor een gebruiksplan opgesteld. De genomen maatregelen zijn afgestemd op de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland. In dit nieuwsbericht informeren we u hoe u de erediensten kunt bijwonen.

Aanmelden
Vanaf juli geldt er geen maximum meer voor het aantal personen bij samenkomsten. Wel moeten de basisregels zoals de 1,5 meter afstand in acht genomen worden. Dit leidt tot een maximumcapaciteit van onze kerkzaal van ruim 100 personen. Mogelijk kan dus niet iedereen die de dienst wil bijwonen toegang krijgen. Van overheidswege is het verplicht om een plaats te reserveren. U kunt zich aanmelden vanaf de maandag voor de dienst tot 24 uur voor aanvang van de dienst via de website van de kerk: www.kerkinijsselmonde.nl. Als u geen toegang hebt tot het internet kunt u zich telefonisch aanmelden bij Wim Biezepol (06-51292407). Ook als u geen lid bent van onze gemeente bent u van harte welkom. Het uitgangspunt is dat de personen die niet zijn geplaatst de volgende dienst als eerste toegang krijgen. De mensen die zich hebben aangemeld en vervolgens zijn geplaatst, krijgen een bevestiging per e-mail. Zo weet u of er met uw komst rekening wordt gehouden. We beseffen dat dit niet de gastvrije houding is die een kerk past, maar gelet op de omstandigheden is er geen andere mogelijkheid. De diensten worden ook live uitgezonden via YouTube en de kerkomroep.nl. U hoeft de kerkdienst dus niet te missen.

Maatregelen
Mensen met COVID-19 gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Bij de ingang van de kerk wordt u begroet door de koster die vraagt naar uw gezondheid. In het kerkgebouw kunt u gebruik maken van desinfecterende handgel en wordt vervolgens uw zitplaats aangewezen. Overal in het gebouw dient u de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Om die reden wordt u gevraagd bij binnenkomst direct naar u zitplaats te gaan en na de dienst het kerkgebouw te verlaten. Ook op het kerkplein wordt u verzocht de geldende voorschriften na te leven. Helaas is het nog niet mogelijk na de dienst gezamenlijk koffie te drinken.

Jeugdwerk
We vinden het belangrijk dat alle generaties kunnen samenkomen. Het jeugdwerk zal zoveel mogelijk op gebruikelijke wijze plaatsvinden. Behalve op de eerste zondag van de maand zullen de gebruikelijke kinderdiensten worden georganiseerd. De kinderen verzamelen zich bij binnenkomst in het kerkgebouw op de voorste twee banken van de kerkzaal. Na het gebruikelijke kindermoment in de eredienst, gaan de kinderen naar hun eigen bijeenkomst in een van de zalen van de kerk. Aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerkzaal voor ontvangst van de zegen.

Op de eerste zondag van de maand kunnen de kinderen plaatsnemen bij hun ouder(s) in de kerkbanken. Voorlopig wordt er geen kinderoppas aangeboden.

Muziek in de dienst
Er zijn aanwijzingen dat zingen een bron van besmetting is. Wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp loopt nog. Zolang dit nog onduidelijk is, wordt gemeentezang afgeraden. Het niet samen kunnen zingen zal door velen als een groot gemis worden ervaren. Wel kunnen we een beroep doen op de organist en onze Gemeente Muziekgroep. Gezamenlijk zullen zij in de eredienst zorgen voor zang en muziek. De overige bezoekers kunnen meeneuriën.

Collecte
Bij de uitgang van de kerkzaal staan twee collecteschalen voor uw giften. Daarnaast is het blijvend mogelijk om per bank uw gaven te storten.

Vrijwilligers
Alleen samen kunnen we kerk zijn. Om de diensten weer mogelijk te maken, is ook uw hulp gewenst. Elke dienst zullen er drie coördinatoren aangesteld worden om de dienst in goede banen te begeleiden. Als u zich hiervoor wilt inzetten, kunt u zich aanmelden bij Dik Kok (06-21146727 of via koster.pk@kerkinijsselmonde.nl).

Als u uw muzikale talenten wilt inzetten in de eredienst, kunt u zich aanmelden voor de Gemeente Muziekgroep bij Jos Domenie (gmg.pelgrimskerk@kerkinijsselmonde.nl).

In verband met de hygiënemaatregelen zullen we het kerkgebouw na elke samenkomst reinigen. Als u zich aanmeldt voor de dienst, kunt u gevraagd worden om hier een bijdrage in te leveren.

Zondagsbrief
De zondagsbrief wordt vooraf toegestuurd en zal niet meer in de kerk worden uitgereikt. Wilt u graag de zondagsbrief (digitaal) ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via scriba@kerkinijsselmonde.nl.

Hartelijke groet en zegen,

De kerkenraad van de Pelgrimskerk

Vanaf 5 juli weer dienst in de Adriaen Janszkerk

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Vanaf zondag 5 juli mogen we weer samenkomen in de Adriaen Janszkerk!

Om op een verantwoorde manier samen te kunnen komen, is een gebruiksplan opgesteld, klik hier. Wij verheugen ons erop om velen van jullie weer in de kerk te ontmoeten.

Je bent van harte welkom in de dienst. Let wel op de volgende huisregels:

  • Heb jij of één van je gezinsleden verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Loop niet nodeloos heen en weer
  • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren (met fluorescerend keycord)
  • Geen ontmoeting en consumptie na afloop in de kerk
  • Beperk bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum
  • We gaan rij voor rij naar buiten door de dichtstbijzijnde deur, beginnend bij de achterste bank en als laatste de balkons

Aanmelden

Met de anderhalve meter regel is er slechts ruimte voor ongeveer 100 mensen. Om dit te reguleren, dien je vooraf gratis tickets te reserveren via de website (button bij de betreffende dienst). Dit kan tot vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan de dienst. Als je geen toegang hebt tot internet kan je je telefonisch aanmelden bij Renata van Mastrigt (06-24916845). Ook als je geen lid bent van onze gemeente: van harte welkom! Afhankelijk van de belangstelling is het mogelijk dat het aantal zitplaatsen niet toereikend is en je geen zitplaats meer kunt reserveren. De diensten zijn ook te beluisteren via de Kerkomroep. Aan Live streaming met beeld wordt gewerkt.

Wat kun je verwachten?

Toegang is alleen bij de ingang onder de toren. Daar heeft zich mogelijk een wachtrij gevormd. Houd alsjeblieft afstand van elkaar.

Je wordt hier begroet door een coördinator die vraagt naar je gezondheid. Na gebruik van de desinfecterende handgel word je vervolgens je zitplaats aangewezen. Overal in het gebouw dien je de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Om die reden word je gevraagd bij binnenkomst direct naar je zitplaats te gaan en na de dienst het kerkgebouw te verlaten. Ook op het kerkplein word je verzocht de geldende voorschriften na te leven. Helaas is het nog niet toegestaan voor en na de dienst gezamenlijk koffie te drinken.

Collecte

De collecte zal bij de uitgang plaats vinden en daarnaast is het uiteraard blijvend mogelijk om geld over te maken.

We begrijpen dat het stellen van regels niet zo gastvrij overkomt, maar in de huidige tijd kunnen wij helaas niet anders.

Hartelijke groet, de taakgroep (kerkenraad) van de Adriaen Janszkerk

We mogen weer samenkomen – blijf online bijdragen aan de collecte!

(Corona-update 26 juni 2020)

Beste gemeenteleden & belangstellenden,

Vanuit de overheid is er ruimte geboden om weer samen te komen m.i.v. de maand juli. Omdat we met twee kerkgebouwen en aparte commissies te maken hebben, hebben we daar geen uitgewerkt gezamenlijk plan voor. Houd u de aparte berichtgeving van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in de gaten via de mailings en nieuwsberichten op de site.

We merken dat de meeste mensen er ontzettend naar uitkijken om weer samen te mogen komen. Juist in deze periode van gedwongen afzien, beseffen we ook het mooie en niet-vanzelfsprekende dat we een gemeente met elkaar mogen vormen! Laten we ons vasthouden aan onze God die als Koning regeert, die niet sluimert of slaapt (Psalm 121), en met zijn Geest in ons wil wonen.

Collecte

Met ingang van juli kunt u in de diensten – bij de uitgang van de kerk – bijdragen aan de collecte.  Je kunt uiteraard ook blijven bijdragen via de volgende links: voor de diaconie (eerste zak) en voor de kerk (tweede zak). Van harte aanbevolen!

Hulp nodig

Als er iemand is die hulp nodig heeft bij praktische zaken, dan kan er voor de Adriaen Janszkerk contact opgenomen worden met Mark Engelbracht: markengelbracht@hotmail.com, whatsapp of bellen 0642341965 en voor de Pelgrimskerk met Wim Biezepol: w.biezepol@outlook.com, whatsapp of bellen 0651292407

Hartelijke groet en zegen,

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde

Afscheid ds. Jos Slager

D.v. aanstaande zondag neemt onze voorganger ds. Jos Slager afscheid van onze gemeente.
Bijna 20 jaar is hij als predikant verbonden geweest aan de Hervormde Gemeente IJsselmonde, in de Pelgrimskerk. Hij zal zijn bediening voort gaan zetten in de ICF Delft.
Wij zullen hem gaan missen in onze gemeente, maar willen hem van harte zegen in de nieuwe taak die voor hem ligt.
Zie de kaart voor meer informatie over de afscheidsdienst.

 

Lift werkt nog niet

Helaas is er een grote reparatie nodig van de lift in de Pelgrimskerk. Zondag kan deze nog niet gebruikt worden. We adviseren hen die slecht ter been zijn naar een andere kerk te gaan of de dienst thuis via www.kerkomroep.nl mee te maken. Alles wordt in het werk gesteld om de lift zo snel mogelijk weer te kunnen gebruiken.