Kerk-zijn in deze tijd van crisis

Beste gemeenteleden & belangstellenden,

De Coronacrisis heeft ons allemaal overvallen en houdt ons allemaal bezig. De gevolgen zijn enorm, ook voor ons kerk-zijn. Als kerkenraad van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk denken we na over de vraag hoe we in deze bijzondere tijd kerk kunnen zijn. Graag willen we daarover enkele gedachten delen:

 

  • Vooralsnog blijven we vanuit beide kerken op de afgesproken tijd een korte dienst uitzenden via Kerkomroep: klik hier voor de Adriaen Janszkerkklik hier voor de Pelgrimskerk. We bezinnen ons op een gezamenlijke uitzending voor beide kerken vanaf april, zo mogelijk met beeld, voor het geval de maatregelen langer aanhouden. Als je ons met het opzetten van een beelduitzending zou kunnen helpen, laat dat dan weten via scriba@kerkinijsselmonde.nl.
  • Naast onze eigen uitzending zijn er allerlei andere uitzendingen van kerkdiensten op televisie en op internet te vinden, bijvoorbeeld via www.grootnieuwsradio.nl en https://beam.eo.nl
  • In eerste instantie wilden we mensen stimuleren elkaar op te zoeken in huiskringen, maar volgens de richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk blijkt dat niet zo verstandig op dit moment. Nu we elkaar niet zo makkelijk kunnen opzoeken kunnen we elkaar WEL bellen en whatsappen etc. Laten we op elkaar blijven letten, juist naar hen die wat minder contacten hebben in de kerk. Je kunt bijv. afspreken om vanuit je eigen huis met anderen tegelijk naar een viering te luisteren/kijken. Dat verbindt ook.
  • Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of andere praktische zaken OF zelf hulp wilt bieden, neem dan contact op met Mark Engelbracht voor de Adriaen Janszkerk (markengelbracht@hotmail.com, whatsapp of bellen 0642341965) of Wim Biezepol voor de Pelgrimskerk (w.biezepol@outlook.com, whatsapp of bellen 0651292407)
  • De geplande viering van het Avondmaal voor april (5 april in de Adriaen Janszkerk en Goede Vrijdag 10 april in de Pelgrimskerk) wordt geschrapt.
  • In deze tijd wordt er niet gecollecteerd. Maar er zijn wel belangrijke doelen waar we als kerk aan willen blijven bijdragen en kosten die gemaakt worden. Je kunt bijdragen voor de diaconie onder deze link (de eerste collectezak) en voor de kerk onder deze link (de tweede collectezak ;-). Van harte aanbevolen!
  • Ook de kerken in IJsselmonde doen mee met het initiatief ‘Klokken van Hoop’, wat inhoudt dat de klokken van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk wekelijks worden geluid op woensdagavond van 19:00 – 19:15. Volgens de initiatiefnemers: “In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken die een oproep van hoop kunnen doen.”
  • We willen je in deze tijd van isolatie aanmoedigen om met het geloof en de Bijbel bezig te blijven, juist nu. Naast het volgen van (online) diensten, kan dat bijvoorbeeld door te lezen in de Bijbel-app van Youversion, waar je een groep kunt aanmaken om samen te lezen.

Wij wensen en bidden u en jou Gods vrede, zorg en bescherming toe. Dat we ons in deze tijd niet laten regeren door de angst, maar vertrouwen op onze God!

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk

 

Geef dit bericht door aan mensen die je kent en die ook wel eens de Pelgrimskerk of Adriaen Janszkerk bezoeken!