Wij geloven

We weten ons diep geraakt door de liefde van God die hij heeft laten zien in Jezus Christus.
Wie dat cadeau in geloof aanvaardt, komt thuis aan Gods Vaderhart.
Vanuit het stevige fundament van Gods liefde en genade wil God ons tot bloei brengen: dat wij herstel vinden, meer vrijheid, vreugde, etc..
Het is een proces waarin wij mogen samenwerken met Gods Geest, Jezus meer leren vertrouwen en hem leren volgen.

Verder weten we ons geraakt door Gods verlangen om zijn koninkrijk zichtbaar te maken in ons stadsdeel Rotterdam-IJsselmonde, door ons heen, in de kracht van de Heilige Geest.

Het hart van ons kerk-zijn wordt vanouds bepaald door de zondagse samenkomst in het kerkgebouw.
Dat is en blijft een belangrijk onderdeel van ons kerk-zijn: als thuisbasis, waar mensen geestelijk worden gevoed door het Woord van God, door samen te zingen en te bidden.
Vandaaruit worden we toegerust en uitgezonden als getuigen van het evangelie in de wereld.

Kerk-zijn gaat voor ons verder dan samenkomen in het gebouw.
We stimuleren dat gemeenteleden elkaar in kleinere groepen opzoeken, om:

  • elkaar te helpen als leerling van Jezus in deze wereld te leven,
  • als een familie zorg te dragen voor elkaar en
  • andere mensen buiten onze kerkgemeenschap te dienen en voor hen te bidden