Collectebonnen

Betalen met collectebonnen?

U herkent het vast; zondagmorgen trekt u uw portemonnee open en deze blijkt weer bijna leeg. Tegenwoordig betalen we in winkels veel met de pin en chip, dat maakt het allemaal veel makkelijker.
Daardoor komt het vaak onbedoeld voor dat er weinig voor de diaconale, pastorale en kerk –zorg overblijft. Omdat we alles toch veel makkelijker en overzichtelijker willen hebben, zijn we tot de conclusie gekomen gebruik te maken van collectebonnen. Bovendien zijn collectebonnen aftrekbaar voor de belastingaangifte. Ook dat kan een reden zijn om ze te gebruiken.
Ze zijn beschikbaar in coupures van € 0,75 – € 1,00 – € 1,50 en € 2,00 (20 per vel) en u kunt ze geven in alle collecten van onze eigen kerk(diensten).
Onze kerk behoort tot die instellingen waaraan u giften kunt geven, welke door de fiscus als aftrekpost van uw inkomen worden geaccepteerd, mits ze een bepaalde drempel overschrijden. In de vorm van een zogenaamde lijfrente zijn zelfs uw giften zonder drempel aftrekbaar. De kerkrentmeesters willen u daar graag meer over vertellen als u dat wilt. Het blijft overigens gewoon mogelijk om met geldmunten te blijven betalen.

 

Hoe kom ik aan de collectebonnen?

Collectebonnen kunt u bestellen op deze website door het invullen van het formulier onder deze knop: .
Daarnaast zijn formulieren verkrijgbaar nabij de uitgang van de kerk bij de daar voorbestemde bakken. U geeft op dit formulier de gewenste aantallen en ‘coupures’ van de bonnen aan. In de kerk nabij de uitgang treft u een brievenbus waar u een bestelformulier kunt deponeren. Als derde optie kunt u ook het formulier downloaden via deze link en ingevuld te emailen naar
collectebonnen@kerkinijsselmonde.nl.
Na betaling kunnen de bonnen met een leveringstermijn van 2 weken voor de Pelgrimskerk op zondag na de dienst worden afgehaald bij Anneke Luijten. Bestellingen voor de Adriaen Janszkerk worden thuisbezorgd (mits in de sectie). Collectebonnen zijn ook verkrijgbaar tijdens de inloopochtenden op dinsdag in de Adriaen Janszkerk.
Betaling van collectebonnen kan gedaan worden naar: NL78 INGB 0003 6819 00 t.n.v. Herv. gem. R’dam-IJsselm. inz collectebonnen.