Lid worden

Iedereen is natuurlijk welkom om vrijblijvend een kerkdienst te bezoeken of naar een activiteit van de kerk te komen. Voor wie een stap verder wil gaan in betrokkenheid, bieden wij de mogelijkheid om lid te worden van onze kerkgemeenschap. Dat kan door dit formulier in te vullen en in te leveren [Inschrijfformulier]. Als je al staat ingeschreven bij een andere kerk en je wilt overstappen vragen we je om dat eerst formeel te melden bij die andere kerk en – indien mogelijk – om een attestatie (gegevens o.a. van doop en belijdenis) te vragen.

 

Naast de formele kant is er ook een inhoudelijke kant. Als je christen wordt en je bent nooit eerder gedoopt, nodigen we je uit om je geloof te belijden en je te laten dopen. De waterdoop is vanouds en wereldwijd het teken van toetreding tot het gezin van God, door geloof in Christus. Naast volwassen personen dopen wij in onze traditie ook (kleine) kinderen, als gelovige ouders daar om vragen. Wie vroeger als kind gedoopt is, wordt uitgenodigd de doop ‘af te maken’ door ‘belijdenis van het geloof’ af te leggen. Dat vindt plaats in een kerkdienst (‘voor God en de gemeente’), waarin je kort je motivatie/getuigenis deelt en antwoord geeft op een aantal vragen. Voorafgaand aan doop of belijdenis bieden wij een traject aan waarin je samen met anderen kunt ontdekken wat het leven als christen inhoudt.