Adriaen Janszkerk

In deze mooie oude kerk besef je dat je in een lange traditie staat…
Ook vandaag is er nog een levendige gemeenschap, die iedere zondagmorgen samenkomt om te zingen, bidden en naar Gods woorden te luisteren. Op de 1e en 3e zondag van de maand begint de dienst om 10:30 (m.u.v. de zomervakantie) en op de overige zondagen om 10:00. Zie het actuele rooster op de site.
Voor de allerkleinsten is er crèche en de kinderen t/m 10 jaar hebben na een gezamenlijke start hun eigen samenkomst.

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffie voor en na de dienst. Deze diensten worden muzikaal begeleid door onze muziekgroep. Op de andere zondagen is het monumentale orgel het basisinstrument voor de muzikale begeleiding.

Klik op de link voor een folder met informatie over de gemeente