Adriaen Janszkerk

In deze mooie oude kerk besef je dat je in een lange traditie staat…
Ook vandaag is er nog een levendige gemeenschap, die iedere zondagmorgen samenkomt om te zingen, bidden en naar Gods woorden te luisteren. De dienst begint om 10:30. Zie het actuele rooster op de site. Voor en na de dienst is er koffie en thee.
Voor de allerkleinsten is er crèche en de kinderen van de basisschool hebben na een gezamenlijke start in principe hun eigen samenkomst, een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep.

De diensten worden muzikaal begeleid door onze muziekgroep. Soms wordt ook het monumentale orgel bespeeld of er worden liederen afgespeeld van internet.

Iedereen is welkom, juist ook als je zoekend bent en (veel) vragen hebt over het geloof!