Financiën en Giften

Rekeningnummers Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde:

Algemene rekening: NL27 INGB 0002 5372 48
Kerkbalansrekening: NL75 INGB 0002 9756 00
Actierekening: NL12 INGB 0000 0316 20
Diaconie: NL30 INGB 0002 7781 42 t.n.v. Diakonie Herv Gemeente Rotterdam IJsselmonde

De actierekening is bestemd voor al uw giften en kerkelijke acties zoals o.a. kerkblad, bouwen aan de kerk, paascollecte, missionair werk, bloemen, solidariteitskas. Belangrijk is dat u hierbij het doel van uw gift vermeldt, zodat uw geld op de juiste manier besteed zal worden.

Financiële Bijdragen Stichting Behoud Adriaen Janszkerk Giften voor onderhoud van kerkgebouw Adriaen Janszkerk kunt u overmaken naar:
Stichting Behoud Adriaen Janszkerk.
IBAN: NL49 INGB 0000 2258 27