Financiën en Giften

Rekeningnummers Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde:

Algemene rekening: NL27 INGB 0002 5372 48
Kerkbalansrekening: NL75 INGB 0002 9756 00
Actierekening: NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen: NL78 INGB 0003 6819 00 t.n.v. Herv. gem. R’dam-IJsselm. inz collectebonnen

De actierekening is bestemd voor al uw giften en kerkelijke acties zoals o.a. kerkblad, bouwen aan de kerk, paascollecte, missionair werk, bloemen, solidariteitskas. Belangrijk is dat u hierbij het doel van uw gift vermeldt, zodat uw geld op de juiste manier besteed zal worden.

 

Financiële Bijdragen Stichting Behoud Adriaen Janszkerk Giften voor onderhoud van kerkgebouw Adriaen Janszkerk kunt u overmaken naar rekening NL49 INGB 0000 2258 27 t.n.v. Stichting Behoud Adriaen Janszkerk.