Belastingvoordeel periodieke giften

Periodieke giften

Het doen van een periodieke gift voor een periode van 5 jaar of langer aan een goed doel, een z.g. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is per 1 januari 2014 aftrekbaar zónder dat hiervoor nog tussenkomst van een notaris nodig is. De Hervormde gemeente te Rotterdam-IJsselmonde is aangewezen als ANBI waardoor giften aftrekbaar zijn.

Wilt u meer weten over periodieke giften, neem contact op met de penningmeester: penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl. 

Uw voordeel

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Uw gift is dus volledig aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen; of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost

Overeenkomst

Onderaan deze pagina kunt de overeenkomst downloaden.

 

Belastingvoordeel meeschenken?

Wilt u het belastingvoordeel meeschenken, zie uw belastingvoordeel meeschenken.

*met akte wordt bedoeld; overeenkomst.