Financiën

Samen zijn we de kerk. Je kunt op allerlei manieren betrokken zijn.
Eén manier om betrokken te zijn is op financieel gebied. Om als kerk te functioneren is geld nodig.
Geld voor de aanstelling van onze predikanten, voor het organiseren van de kerkdiensten, voor allerlei activiteiten en het onderhoud van de gebouwen…
Het geld dat daarvoor nodig is, brengen we als kerkleden samen op, naar draagkracht.
Er zijn globaal drie manieren waarop gemeenteleden financieel kunnen bijdragen:

  • Via de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’, waarbij gemeenteleden toezeggen wat zij het betreffende jaar willen bijdragen – dit is veruit de grootste bron van inkomsten voor onze kerkgemeenschap.
  • D.m.v. de collecte in de kerkdienst of in de App: ‘Kerk in IJsselmonde’.
  • Geven aan overige financiële acties, incidentele giften of een nalatenschap – al of niet met een specifiek doel.

Bijbels gezien heeft geven altijd iets in zich van “een offer brengen”.
Het kost ons iets, maar het is ook een bijzondere kans om te investeren in een “geestelijke” oogst: wat men zaait, zal men oogsten.