De Boog

De Boog is ontstaan vanuit enkele gezinnen van de Adriaen Janszkerk. Als pioniersplek binnen de Protestantse Kerk richt De Boog zich primair op gezinnen met kinderen voor wie de kerk en haar tradities wat minder vanzelfsprekend zijn. De Boog organiseert diverse activiteiten in de wijk, Alpha-cursussen en kleine groepen in de huiskamer. Voor meer info zie de website van De Boog .