De Boog

De Boog is ontstaan vanuit de Adriaen Janszkerk. Het team van de Boog zoekt naar verbinding met de wijk en wil graag van betekenis zijn in en voor de wijk. We organiseren een aantal keer per jaar een evenement, waarbij iedereen welkom is! Rond Kerst, op Koningsdag en zo mogelijk op/rond burendag brengen we gezelligheid op het kerkplein en in de wijk! Eind november, op Sint Pannenkoek, wordt de kerkzaal omgebouwd tot een oud-Hollands pannenkoekhuis. Welkom bij onze activiteiten! Mail je vraag of opmerking naar deboog@kerkinijsselmonde.nl.

Wie daar voor open staat, heten we van harte welkom in onze diensten op zondagmorgen om 10:30 in de Adriaen Janszkerk.

Voor wie op zoek is naar verdieping en verdere kennismaking met het christelijk geloof organiseren we geregeld een Alpha-cursus. Bij de Alpha-cursus eten we samen, luisteren we naar een inleiding over de belangrijke thema’s van het christelijk geloof en praten we daarover door. Iedereen is welkom, juist ook als je zelf veel vragen en twijfels hebt.