De Boog

De Boog is ontstaan vanuit enkele gezinnen van de Adriaen Janszkerk. Als pioniersplek binnen de Protestantse Kerk richt De Boog zich primair op (jonge) gezinnen voor wie de kerk en haar tradities wat minder vanzelfsprekend zijn. De Boog organiseert diverse activiteiten, kleine groepen in de huiskamer en een creatieve viering voor gezinnen (‘Spelen met Geloof’). Voor meer info zie de website van De Boog .