Tijd voor gezamenlijk gebed

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed (Handelingen 1 vers 14): welkom om samen te bidden op weg naar Pinksteren.

Geplaatst in Archive.