Corona-update 22 september 2021

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ vervalt m.i.v. 25 september. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt.

Met ingang van zondag 26 september is het niet meer nodig om in de dienst de 1,5 meter afstand te houden. Daar zullen veel mensen blij mee zijn. Tegelijk realiseren we ons dat er ook een groep zal zijn die nog steeds voorzichtig is en wel wat meer afstand wil houden. Ook daar willen we de ruimte voor geven. Er is een apart vak voor gereserveerd in de kerkzaal. Er zal niet langer iemand zijn die u een plaats toewijst. Als u rekening houdt met het speciale vak met meer tussenruimte, kunt u verder zitten waar u wilt.

Ook de verplichting om u vooraf aan te melden vervalt m.i.v. zondag 26 september. We hebben de reservering-optie op de website uitgeschakeld.

We zijn als kerkenraad blij met deze verruimingen, maar realiseren ons tegelijk dat Corona niet “over” is. Het (dringend) advies vanuit de overheid is nog steeds om afstand te houden en elkaar de ruimte te geven. Dat geldt ook voor de regel om bij klachten thuis te blijven en je te laten testen.