N.a.v. de laatste ontwikkelingen…

(Update 7 oktober 2020)

Beste gemeenteleden en belangstellenden, u hebt het wellicht al vernomen in de media. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn opnieuw aangescherpt. De PKN adviseert zeer dringend dat we in onze kerken in de maand oktober met maximaal 30 mensen, exclusief de medewerkers, samenkomen. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden en online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Voor zowel de Adriaen Janszkerk als de Pelgrimskerk betekent dit dus dat er maar 30 mensen per dienst aanwezig mogen zijn en dat de rest van de gemeente de diensten alleen online (Youtube) of via de Kerkomroep kan volgen. Als u naar de kerk komt, dan dient u op de gebruikelijke wijze van tevoren reserveren. Het zou fijn zijn als er in ieder geval 30 mensen komen, zodat de voorganger niet zoals afgelopen voorjaar voor een vrijwel lege zaal moet (s)preken. Het is echter ook niet goed als dat steeds dezelfde 30 mensen zijn. Houd dus rekening met elkaar en gun het ook anderen om de dienst fysiek bij te wonen.

Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen zodra u de kerk binnenkomt en dit op te houden tot u op uw plaats zit. Daar mag het kapje af. En u zet het weer op zodra de dienst is afgelopen.

Het zijn moeilijke tijden om kerk te zijn en om met steeds meer belemmeringen te maken te krijgen. De maatregelen zijn echter toch vooral bedoeld om het virus een halt toe te roepen en om de kwetsbare medemens te beschermen. Laten we op God vertrouwen dat hij ons leidt naar betere tijden.

Hartelijke groet van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde

(Update 2 oktober 2020)

Beste gemeenteleden en belangstellenden, u hebt ongetwijfeld meegekregen dat de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, eind september zijn aangescherpt. We hebben inmiddels al wel wat vragen gekregen hoe we ons als kerk hiertoe verhouden.

Voorop staat dat wij met z’n allen ons best moeten blijven doen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Als Adriaen Janszkerk en Pelgrimskerk hebben we voor de erediensten op zondag goede afspraken gemaakt, die ook goed worden nageleefd. Daar gaan we uiteraard mee door. We zijn ontzettend blij dat we, ondanks het virus, de mogelijkheid hebben om samen te blijven komen. Uiteraard begrijpen we het heel goed als mensen zich zorgen maken. Die zorgen herkennen wij ook. Vanuit de PKN is het dringende advies gekomen om voorlopig (weer) te stoppen met gemeentezang, zeker voor onze regio (waar het virus zich sterk verspreidt). Wij zullen dit advies volgen. Zo lang er sprake is van dit risiconiveau zullen we dan ook niet samen zingen.

U blijft gewoon welkom om de kerkdienst te bezoeken, mits u geen klachten heeft, zich van te voren opgeeft (via de website) en we ons samen houden aan de richtlijnen (voor het gebruiksplan van de Adriaen Janszkerk klik hier). We kunnen ons goed voorstellen dat u ervoor kiest om op afstand de dienst mee te beleven. Gelukkig kan dit ook voor beide kerken, via de livestream op Youtube.

Wat de verdere gevolgen zijn van de aangescherpte maatregelen voor het gemeente-zijn kunnen we op dit moment nog niet overzien. We moedigen alle groepen in onze kerken aan om na te denken over de vraag hoe ze zich aan de aangescherpte regels kunnen houden. Verder willen we graag inventariseren wat er leeft en moedigen wij u/jou aan met ons te delen wat uw zorgen zijn en hoe we de onderlinge band als gemeente in deze bijzondere tijd kunnen vasthouden.

We vertrouwen op de zorg van onze God. Hij waakt over ons, persoonlijk en als gemeente. We hopen op en bidden om betere tijden, waarin we niet langer te maken hebben met deze beperkingen.

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde