Inschrijfformulier kringen Pelgrimskerk

Samenkomen in een kleine groep in een waardevolle aanvulling op de zondagse diensten. Als kleine groep in een grotere gemeente kun je meer naar elkaar omzien en groeit de onderlinge verbondenheid. Aansluiten bij een kring bied je een veilige plek waar je open en eerlijk je hart en leven kunt delen. Discipel zijn en de principes van het Koninkrijk uitleven in de praktijk van alledag is soms best een uitdaging. Daar hebben we elkaar bij nodig en een kring geeft je de mogelijkheid hierin met anderen op te trekken en samen geestelijk te groeien in je persoonlijk geloof.

Iedere kring heeft een vaste aanspreekpunt, hoe het kringleiderschap vorm gegeven wordt kan in de kring met elkaar bepaald worden.
De kringleiders ontvangen ondersteuning en toerusting vanuit de kerkenraad.

Via dit inschrijfformulier kan je aangeven met welke kring/triade je wilt meedoen.BIJBELSTUDIEKRINGEN:
Iedere derde woensdag in de maand in de Pelgrimskerk.
Bijbelstudieleider: ds. Dirk van Vreeswijk.
Informele inloop en afsluiting van de avond in grote groep, na inloop opsplitsing in vaste kleine groepen van 6 mannen waarin de bijbelstudie plaatsvindt.
1x in de 3 weken op donderdagavond (mocht donderdagavond een probleem zijn laat dit dan weten bij de aanmelding, zodat er mogelijk op een andere avond nog een aparte kring kan starten).
Informele inloop en afsluiting van de avond in grote groep, na inloop opsplitsing in vaste kleine groepen van 6 vrouwen waarin de bijbelstudie plaatsvindt.
1x in de 3 weken op donderdagavond (mocht donderdagavond een probleem zijn laat dit dan weten bij de aanmelding, zodat er mogelijk op een andere avond nog een aparte kring kan starten).

HUISKRING:
4-5 gezinnen/stellen/alleenstaanden die samen een combineerde groep vormen met 3 verschillende ontmoetingen per maand:
- 1x per maand een activiteit/samenzijn (ook met de kinderen)
- 1x per maand een avond Bijbelstudie
- 1x per maand gebedstriade met mannen en vrouwen apart.

ONDERWIJS:
1x in de 2 weken op donderdag avond, voor jongeren vanaf de brugklas uit de PK en de AJK.
Verdiepingsbijeenkomst. Samen met andere gemeenteleden krijg je onderwijs over de Bijbel en het geloof in God. Er is een mogelijkheid het af te sluiten met belijdenis doen. Belijdenis doen in de gemeente is een mooie stap om aan God en anderen te laten zien dat je voor Hem kiest
Wil je meer weten over de basisprincipes van het christelijk geloof en/of ben je nog maar net tot geloof gekomen dan kun je de alpha cursus volgen. De alpha cursus is ook zeer geschikt om iemand uit je omgeving mee te nemen of uit te nodigen die niet naar de kerk gaat maar wel geïnteresseerd is in het christelijk geloof. De avonden starten met een gezamenlijke maaltijd en vervolgens wordt iedere avond een onderwerp behandeld. De verwachting is dat er aan het begin van het nieuwe seizoen een alpha cursus gaat starten.