Corona enquete

Sinds maart hebben we te maken met maatregelen rondom corona. We zijn benieuwd welke invloed dat heeft op de manier waarop we kerk-zijn beleven. Daarom verspreiden we deze enquête. Aan de hand van de uitkomsten gaan we graag met elkaar in gesprek om te zien hoe we ook in deze periode samen kerk kunnen zijn. De enquête kun je anoniem invullen.

Alvast bedankt voor je antwoorden.

Als je mee wilt praten over de bespreking van de resultaten, dan kan je hier uw e-mailadres achterlaten.
Je wordt uitgenodigd voor een (online) bespreking.

We verwerken de antwoorden die je in de enquête hebt gegeven anoniem.